รายละเอียดสินค้า

 

E005 Course ติวเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

฿0

 

MO.: E005

Category: อื่นๆ จิปาถะ

Share on:

Course ติวเข้ามหาวิทยาลัย TCAS
TCAS เป็นระบบที่ใช้สำหรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาซึ่งใครหลายคนก็ใช้หลักสูตร TCAS ในการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS มีหลายรอบด้วยกัน

 • รอบที่ 1 ช่วงเวลาที่สมัครจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมสามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
 • รอบที่ 2 โควต้า จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม สมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วม/กสพท. ช่วงเดือนเมษายน จะเน้นวิชา GAT / PAT 9 วิชาสามัญ
  9 วิชาสามัญมีวิชา ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, คณิตศาสตร์2 (สายศิลป์) และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)
 • รอบที่ 4 Admission ช่วงเดือนพฤษภาคม เน้นวิชา GAT/PAT50, GPAX20 สมัครได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
 • รอบที่ 5 รับตามอิสระ ช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน จะเน้นเรื่องคะแนนสอบ/คุณสมบัติ สามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง

Bright Up Tutor By  ได้เปิดติวหลักสูตร TCAS

ติวหลักสูตร TCAS (TCAS – Thai university Central Admission System) สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ในทุกวิชา ทุกสาย ทุกคณะ

 • ติว GAT ทุกตัว อาทิ GAT , GAT เชื่อมโยง
 • ติว PAT ทุกตัว อาทิ PAT1 (PAT คณิต)
  PAT2 (PAT ฟิสิกส์ ,PAT เคมี,PAT ชีวะ,ดาราศาสตร์)
  PAT3 (PAT ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
  PAT7 (PAT ภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา อาทิ ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาเกาหลี)
 • ติว 9 วิชาสามัญ ทุกวิชา

    - ภาษาไทย

   - สังคมศึกษา

   - ภาษาอังกฤษ

   - คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

   - ฟิสิกส์

   - เคมี

   - ชีววิทยา

   - คณิตศาสตร์ 2

   - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เรียนที่ Bright Up Center

ที่ Bright Up Center By  เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้องๆ เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่านได้ตั้งแต่รอบแรก และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

https://www.brightupcenter.com/GAT-PAT_(TCAS)/5ec513b8ac37c500123a36ab

What should I do if I receive a damaged parcel?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reprehenderit impedit similique qui, itaque delectus labore.

I have received my order but the wrong item was delivered to me.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis quam voluptatum beatae harum tempore, ab?

Product Receipt and Acceptance Confirmation Process
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum ducimus, temporibus soluta impedit minus rerum?

How do I cancel my order?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nostrum eius eum, minima!

Submit A Review

Your Ratings:
logo